De eerste helft van het jaar is op zijn zachtst gezegd bijzonder geweest, met veel industrieën op de knieën als gevolg van de verspreiding en de effecten van het coronavirus. In sommige bedrijfstakken zijn echter positieve effecten te zien, waarbij de online gokmarkt dit voorjaar meer dan ooit floreert, waarbij covid-19 als mogelijke beïnvloedende factor naar voren komt. Lees meer over hoe de toegenomen belangstelling voor casino nederland zich in 2023 heeft ontwikkeld en bekijk hieronder de speculaties rond het verband met het coronavirus.

Duidelijk verband tussen covid-19 en toegenomen online casino gokken

In de maand maart, kort nadat covid-19 goed en wel was uitgebroken in Nederland, zijn de registraties en logins bij online casino’s met 33% gestegen, dit volgens Spel Inspektionen, de Nederlandse kansspelautoriteit. De cijfers spreken duidelijk voor zich, en het is geen toeval dat Nederlanders juist nu, tijdens een aanhoudende pandemie, bijzonder graag gokken. Steeds meer mensen werken en studeren buitenshuis, en de sociale contacten buiten school en werk worden beperkt door de beperkingen die de overheid oplegt. Om voor de hand liggende redenen zien velen af van sociale evenementen en andere hoogtepunten tijdens de week en in het weekend. Hier kan casino gokken een soort substituut worden voor andere vormen van plezier die vroeger in verschillende vormen buitenshuis werden beleefd.

Het is ook denkbaar dat spelers die normaal gesproken liever de fysieke casino’s in Nederland, Casino Cosmopol, bezoeken, zich nu in plaats daarvan wenden tot online gokmogelijkheden. Veel spelers kiezen ervoor om vergelijkingssites te gebruiken om de beste Nederlandse casino’s te vinden, omdat ze zo het spelaanbod, de bonusaanbiedingen en andere factoren die een rol kunnen spelen bij het kiezen van een online casino kunnen vergelijken. Dit kan vooral belangrijk zijn voor nieuwe spelers die voor het eerst een online casino uitproberen.

Een andere factor die mogelijk een rol zou kunnen spelen is het feit dat mensen in tijden van crisis een ontsnapping aan de werkelijkheid zoeken. In deze context kan het spelen in een casino een manier zijn om te ontsnappen aan het dagelijkse leven, dat in deze tijden niet meer is zoals vroeger en waarschijnlijk minder leuk is, om aan andere dingen te denken. Er kan ook een economisch aspect zijn, waarbij mensen die door covid-19 financieel kwetsbaar zijn geworden, ervoor kiezen om geld in te zetten op gokken, in de hoop geld te winnen.

Verantwoord gokken belangrijker dan ooit

Het Agentschap voor Volksgezondheid heeft enige zorg geuit over de toename van online gokken en vindt het belangrijker dan ooit om gokverslaving en gokgerelateerde problemen te voorkomen. Sinds januari 2019 gelden er nieuwe, strengere regels onder de vernieuwde Nederlandse Wet op de kansspelen, wat zeer geruststellend is in een tijd waarin Nederlanders meer gokken dan ooit. Er worden bijvoorbeeld hoge eisen gesteld aan de vorm van casinoreclame en bonussen, en er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld over hoe exploitanten moeten werken aan een gezond en verantwoord online gokklimaat.

Het zal interessant zijn om de verdere ontwikkeling van online casino’s te volgen nu er steeds minder gevallen van covid-19 worden gemeld. Misschien zal de belangstelling voor online casinogokken blijven groeien, of misschien ligt er een lichte daling in het verschiet. De tijd zal leren hoe de ontwikkelingen zich in de herfst en winter van 2020 zullen ontwikkelen.

Leave A Comment

All fields marked with an asterisk (*) are required